Wie zijn wij?

 • De kerntaak van de stichting is het plaatsen van mensen die een zogenaamde afstand tot de arbeidsmarkt hebben op werkervaringsplaatsen en/of stageplaatsen in H400 of op andere ondernemerslocaties zodat zijn daar gemakkelijker de weg kunnen vinden naar de reguliere arbeidsmarkt.
 • In eerste instantie zijn wij hét gezicht van H400 en partij waarmee externe partners praten en samenwerken als het gaat om het mogelijk te maken om zoveel mogelijk van deze mensen te plaatsen. Wij voelen ons ook verbonden en verwant aan andere ondernemers die een vergelijkbare positie innemen als de ondernemers van H400.
 • Externe partijen waarmee wij samenwerken zijn o.a. de gemeente Nijmegen, Het Regionaal Werkbedrijf, het UWV, Nijmeegse zorginstellingen, scholen en in Nijmegen gevestigde bedrijven en ondernemingen.

Wat kunnen wij?

 • De stichting biedt meerwaarde voor alle partijen.
  • De ondernemers : werven van kandidaten voor de werkervarings- en stageplaatsen, aanspreekpunt voor partijen van buiten, ontzorgen door allerlei administratieve beslommeringen rondom plaatsing over te nemen, exposure naar buiten.
  • Externe partijen: aanspreekpunt voor alle ondernemers van H400, bieden van bepaalde schaalgrootte en continuïteit van plaatsingsmogelijkheden, kwalitatief goede werk- en stageplekken en goede begeleiding, betrouwbaar zijn en ontzorgen.
 • De kerntaak zien we als een sociaal proces. Alle partijen hebben het zelfde doel: zoveel mogelijk mensen geplaatst krijgen en gelukkig maken. Het gaat dus om het creëren van een goede ervaring als waarde creatie voor iedereen. De externe partijen zijn hierin voor ons co-producent. Kennis, ervaring maar ook verantwoordelijkheid en goede wil zijn hierin de bron voor succes.

Wat willen wij?

 • De stichting is géén spreekbuis voor de ondernemers. De stichting spreekt namens de ondernemers en vanuit het gedeelde gedachtengoed van sociaal ondernemerschap. De stichting is onafhankelijk in de zin dat het stichtingsbestuur zelfstandig en in vrijheid haar visie en taakopvatting vaststelt vanuit dit gedachtengoed van. Met dien verstande dat de ondernemers zich hierin herkennen en dit onderschrijven. Dat gebeurt door dialoog, uitwisseling en consensus . Zo creëren wij nog meer waarde voor de ondernemers.
 • Kernwaarden voor de stichting hierbij zijn:
  • Eensgezindheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Eerlijkheid en transparantie
  • betrokkenheid
 • De kerntaak zien we als een sociaal proces. Alle partijen, zowel binnen als buiten, hebben het zelfde doel: binnen kaders zoveel mogelijk mensen geplaatst krijgen en gelukkig maken. Het gaat dus om het creëren van een goede ervaring als waarde creatie voor iedereen. De externe partijen zijn hierin voor ons co-producent. Kennis, ervaring maar ook verantwoordelijkheid en goede wil zijn hierin de bron voor succes.
 • Waarde voor externe partijen wordt ook gecreëerd via dialoog en uitwisseling. Externe partijen moeten participeren in de definitie en het bepalen van de waarde. Ons aanbod, hoe mooi ook, heeft alleen waarde in economische zin in zoverre een externe partij bereid is ervoor te betalen.
 • De waarde van co-creatie vereist dus een relatie. Werkervaringsplaatsen en stageplaatsen spelen daarbij een rol, zelfs een heel belangrijke rol. De relatie ontwikkelt zich o.b.v. het benoemen en realiseren van waarde en het ontwikkelt zich geleidelijk naarmate externe partijen vertrouwen ontwikkelen in het vermogen van de stichting om zijn beloftes, op tijd, na te komen.
 • Het kan verkeren dat externe partijen zelfs meer van ons gaan vragen. Dat we meer kunnen gaan doen dan alleen de kerntaak. Bijvoorbeeld afgeleide activiteiten van onze kerntaak zoals uitbreiding van de doelgroep of uitbreiding van ondernemers of het uitdragen van het concept van sociaal ondernemerschap aan derden, waarbij H400 natuurlijk een mooi fysiek visitekaartje is.