Bij de stichting Van Hier naar daar ligt de nadruk op de sterke kanten en op mogelijkheden.
Het is onze missie om Mensen te helpen zichzelf te helpen en ze hierdoor zelfstandiger en krachtiger van hulp te maken. 

Stichting van hier naar daar helptondersteuntbegeleidt

We willen met mensen van ‘Hier’ naar ‘Daar’. 
Onder ‘hier’ vallen zaken die onwenselijk, hinderend, belemmerend of frustrerend zijn. Vroegtijdig schoolverlaten, leerproblemen, de gevolgen van detentie, een problematische thuissituatie en schulden, zijn een greep uit zaken die het jongeren verhindert om een gezonde start te maken. Ontslag of een werkeloze situatie  voor volwassenen. 

Helpt
Begeleidt
Ondersteunt
Stabiliteit

Met ‘daar’ bedoelen wij gewenste situatie. Een baan, een diploma en perspectief. Dit is een greep uit de zaken die er voor zorgen dat jongeren en volwassenen net zo goed een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Dit voor zichzelf en voor de maatschappij. Om te kunnen slagen zijn vaardigheden nodig. Je hebt vakkennis nodig. Je kunt je handen uit de mouwen steken. Je snapt dat je baas eisen aan je stelt. Dit zijn zaken die voor sommigen heel moeilijk zijn.


Onze Doelen

Samenwerking

Samenwerking van de aanwezige bedrijven en instellingen onderling en daarbuiten.

Kennis

Het bieden van ervaringsmomenten aan stagiaires en het bieden van kennis.

Ambachtelijk

Indien mogelijk het bieden van een vaste baan bij een soortgelijk ambachtelijk bedrijf.

Met je handen werken.

Eerlijk en helder werk waar iemand ook moe van kan worden.

Dagbesteding.

Deze samenwerking kan ook als dagbesteding plaatsvinden met een van de samenwerkende bedrijven.